TAKE 1 STUDIO
Jana Kochanowskiego 32C
05-532 Tomice

Wyznacz trasę...
Booking
booking@take1.studio
- - -
T1 Manager
+48.501.861.761
Współpraca z T1
biuro@take1.studio
- - -
Pozostałe tematy
kontakt@take1.studio
TAKE 1 STUDIO

Informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych

TAKE 1 STUDIO

Informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest TAKE 1 STUDIO Łukasz Dmochewicz.
Adres do korespondencji: 05-532 Tomice, ul. Jana Kochanowskiego 32C.

Jak skontaktować się z Administratorem w celu realizacji swoich praw?

Możesz skontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@take1.studio dedykowany dla tych celów przez Administratora danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych?

Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane przez niego w celach:

[1] przygotowania, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub umowy uczestnictwa w wybranej usłudze; [2] zebrania niezbędnych informacji do zakwalifikowana do uczestnictwa w wybranej usłudze lub przedstawienia szczegółowej oferty; [3] realizacji wybranej usługi; [4] wykonania obowiązków prawnych wynikających z realizacji zawartej umowy; [5] kontaktu w zakresie opieki posprzedażowej oraz obsługi reklamacji; [6] przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz wystawienia faktury elektronicznej jeżeli została wyrażona odpowiednia zgoda; [7] marketingu własnych produktów i usług; [8] możliwie najlepszego dopasowania naszego koszyka usług do Twoich potrzeb.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Podstawą przetwarzania są przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów: [1] art. 6 ust. 1 lit. a dotyczącego Twojej zgody na przetwarzanie danych; [2] art. 6 ust. 1 lit. b dotyczącego podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli  to Ty żądasz podjęcia tychże działań lub jeśli działania te są związane z wykonywaniem umowy; [3] art. 6 ust. 1 lit. c dotyczącego wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającego z prawa podatkowego; [4] art. 6 ust. 1 lit. f dotyczącego uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zebranie informacji niezbędnych do zakwalifikowania do skorzystania z usługi oraz marketing własnych produktów i usług.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO. Należą do nich w szczególności podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w szczególności marketingowe, prawne, IT, związane z badaniem satysfakcji klienta i serwisem posprzedażowym oraz podmioty świadczące usługi sprzedaży bezpośredniej i telemarketingu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Skąd pochodzą Twoje dane osobowe?

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w chwili [1] wysłania wiadomości email lub sms; [2] wypełnienia formularza oferty i jego późniejszej aktualizacji; [3] oraz w związku z wykonywaniem usługi.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Dla celów wskazanych powyżej przetwarzamy następujące kategorie danych: [1] imię i nazwisko; [2] adres email; [3] numer telefonu kontaktowego; [4] metadane, w szczególności: adres IP, datę i godzinę kontaktu, strefę czasową; [5] terminy wskazane w związku z kwalifikacją do uczestnictwa w wybranej usłudze lub z wykonywaniem usługi.

Jakie są konsekwencje braku podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi w szczególności: [1] udzielenie informacji związanych ze świadczonymi przez nas usługami; [2] złożenie oferty; [3] zawarcie i wykonanie umowy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych przez Administratora nie będzie trwać dłużej niż jest to konieczne. Maksymalny okres przetwarzania danych wynosi 20 lat. Administrator dokonuje przeglądu przydatności przetwarzanych danych nie rzadziej niż co 5 lat. Jeżeli w odrębnych przepisach prawa wskazany jest krótszy okres przechowywania danych to będą one usuwane po upływie tego okresu. Dla celów marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO posiadasz prawo do: [1] żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych; [2] ich sprostowania; [3] usunięcia; [4] ograniczenia przetwarzania; [5] przeniesienia danych; [6] wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Jakie dodatkowe prawa przysługują Ci w związku ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych?
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili nieodpłatnie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Czy Twoje dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

<p style=”text-align: justify;”>Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.</p>

Korzystając z serwisu akceptujesz politykę cookies.